2020-05-01 01:01:01

KNOW MOREAbout Team

BNI Winners

Bengaluru 100 KMS

Raised Amount

80,501

of Target Amount 80,000
Followers

0

About Team

profile
Compose post
Timeline
Team Members
Sridhar

Team Leader


MAHESH KANTHARAJ

Walker


ABHILASH PUROHIT

Walker


ROSHAN GANAPATHY

Walker


Team Members History
No team history found
Contributors
Pavan Kantahraj
1000

Sudhakar K
200

Girish Ganapathy
1000

Usha Mayya
2000

Ashwini Rupert
2000

Sridhar Rao
5000

Sridhar Rao
5000

Laxminaraya Upadhya
3000

Gururaj Balakrishna
1000

Esha Mallya
1000

Vignesh Janardana
500

Vijay Kumar
1000

Sridhar Thiagarajan
1500

Sandhya Alankar
1000

Brinda Alankar
1000

Karthik Krishnan
1000

Jyotika Rao
1000

Vanishree Acharya
1000

BNI Winners
6000

Deepika Rao
1000

Naren Krishna
1000

Neeraj Mithran
1000

Roshan Ganapathy
100

K G Bhamamani
1000

Moolesh Jain
1000

Manish A Jain
1000

Pramod Kadiyal
3000

Pooja Kulkarni
2000

NIKHIL JOSHI
1000

Narasima S
4000

Anil Kumar S Bengaluru
1000

Aishwarya P
1000

P B
2000

Arvindh Sundararajan
500

Abhinav P
2000

Veer Raju VUPPU
2000

Rajvinder Kaur
2000

Abhilash Purohit
5000

Vedashree Santhosh
300

Roopa Shree k
1000

Krishnaveni G
1000

Santoshkumar Ganapathy
200

RAMACHANDRA NOOJIPADY
1000

POORNIMA T
1000

Laxmi .
500

Narayana Sharma
500

Balakrishna Gururaj
1000

Mohan G
500

Mahesh Krishna
500

Umesh Aithal
500

Sapna Halsnad
1000

GIRISH N M
1000

Lubna Tasneem
200

Roshan Ganapathy
1000

Chandrika Sath
500

Asha Arun
1000

Prabhu S
501

Abhishek Saha
500

Galleries

LET YOUR FRIENDS KNOW ABOUT THE TEAM BY SENDING THEM AN EMAIL. SIMPLY CLICK ON THE BUTTON BELOW.