2019-04-30 05:30:00

KNOW MOREAbout Team

Perseverance -2

Mumbai Mumbai

Raised Amount

190,452

of Target Amount 80,000
Followers

0

About Team

profile

Short Description About Team

Perseverance means persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. That is why we team of four (Rakesh, Hitesh, Shalabh & Vijay) have joined together accept this massive challenge! 

Compose post
Timeline
Team Members
Hitesh Tilwankar

Team Leader


Shalabh Gupta

Walker


Rakesh Mehta

Walker


Vijay Sharma

Walker


Contributors
Shalabh Gupta
1000

Ajay Sanghi
1000

Vipul Kumar
500

Himanshu Toshniwal
1000

Hitesh Dhoot
1000

Mathew Frichot
5000

Dhiraj Swarup
5000

Fiona Pentney
5000

Jin Wong
5000

Meghraj Tambaku
2000

Mandar Tadphale
1000

Justin Gillott
4000

Satish Kumar
1000

Sandeep Phaldesai
1000

venkata ganesh kodumuri
2000

Sambit Sengupta
2000

Prashant Sagvekar
1500

Guruguha Prasad
1000

Kartiki Khadkikar
1000

Nitin Vaid
2000

Siddhi Tendulkar
500

SIDDHARTHA SINGHAL
1000

Rohit Agarwal
1000

Deepak Govil
1000

Shalabh Agrawal
5000

Perminder dhillon
10000

Hemant Katakkar
5000

Sandeep Chowdary Tottimpudi
1000

Anil K. and Gupta
5000

Nupur Gandhi
5500

JAGDISH RAJE
1000

Priya Pillai
500

DHIRAJ SARAN
2000

Sanjay Nair
5000

Soumya Pandey
1100

Mark Stafford
2500

Ayoob SyedIbrahim
2000

Varsha Jain
2000

Boon Khaw Chock
3000

Ashish Agarwal
1000

Siva Shankar
2000

Christina Yeoh
5000

Abhishek Dosi
1000

Sarmila Acharya
501

Manjiri Pulse
500

Bharat Meda
2000

devesh Sarwate
1000

Charudutt Joshi
5000

Bhavana Tilwankar
500

Gayatri Srivastava
501

Amey Sambhare
500

Tanaya Joglekar
500

Swati Mishra
20000

ashok ediga
500

Himanshu Tilwankar
1000

Jafar Kodekal
500

Prabhat Sharma
500

Rahul Kumar
500

Hitesh Pursani
1000

Sudhir Mann
1000

Amreeta Nundy
500

Naresh Bhoyar
1000

Krishna Veni
2000

Swapnil Gokhale
500

Hitesh Tilwankar
500

Suresh Dasari
500

Santhosh O M
500

Teena Jain
500

Pankaj Bhagwat
1000

Ramsingh Deharia
5000

Hitesh Tilwankar
600

Hitesh Tilwankar
800

Hitesh Tilwankar
500

Hitesh Tilwankar
650

Hitesh Tilwankar
500

Divyansh Mishra
2100

AchuthaPrasad Prabhakaran
800

Kunjesh Shrivastava
1000

Pillai Prashant
500

Hitesh Tilwankar
6000

Abhinav Srivastav
1000

Mandar Tadphale
1000

Venugopal Lavekar
1000

Amit Shirsikar
1200

Sarmila Acharya
1500

Charudutt Joshi
500

Sudhir Mann
1000

Sarita Shinde
3000

Manish Patil
500

Suresh Dasari
500

Pradeep Masane
5000

Jagdeep Singh
500

Ashish Gatadi
200

Kamal Palia
100

Vishal Kothekar
1000

Arun Kumar
500

shilpa kulkarni
500

Guru, Manoj Amey, Anshuman
400

Rabi D
1000

Prashant Sagvekar
500

Rahul Kumar
500

Amol Manke
500

Swati Mishra
1000

Galleries

LET YOUR FRIENDS KNOW ABOUT THE TEAM BY SENDING THEM AN EMAIL. SIMPLY CLICK ON THE BUTTON BELOW.